Teminat Mektubu

Teminat Mektubu

İşlemleriniz Teminat Mektubu ile Güven Altında

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den alacağınız teminat mektubu ile banka güvencesi altında işlerinizi yürütebilirsiniz.

Teminat Mektubu, bir bankanın yurt içi ve dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhatap idareye hitaben, düzenlendiği mektup konusu işin yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarı kadar kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içeren garanti belgesidir.

Geçici, kesin, avans ve serbest konulu mektup olarak döviz, dövize endeksli ya da TL cinsinden, süreli veya süresiz olarak düzenlenebilmektedir.

Teminat Mektubu, mal alımı  bayilik teminatı, taahhüt işlemleri, gümrük, güvence bedeli, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri için olabilir.

Herhangi bir konuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen kuruluş arasındaki ilişkiyi banka güvencesi altına alan Teminat Mektubu, bankaların müşterilerine verdikleri bir tür gayrinakdi kredidir.

* Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.