Opsiyonlu Mevduat

Opsiyonlu Mevduat Ürünleri

Beklentileri doğrultusunda ölçülü bir kur veya riski alarak; getirisini yükseltmek isteyen müşteriler tarafından tercih edilen bir yatırım ürünüdür.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. müşterilerine sağlanan Opsiyonlu Vadeli Mevduat Hizmetleri; Tam Teminatlı Opsiyon (DCD- Dual Currency Deposit) ve Bariyerli Tam Teminatlı Opsiyon (Knock Out DCD) ürünlerini içermektedir.

Tam Teminatlı Opsiyon (DCD - Dual Currency Deposit)

Opsiyon alıcısına (Banka) Opsiyon Kullanım Sözleşmesi’nde belirlenen vadede, opsiyon satıcısının (Müşterinin) mevduatını karşı döviz cinsine belirli bir fiyattan çevirebilme hakkı veren, döviz opsiyonu ile mevduatın birleşmesinden oluşan bir işlemdir. Diğer bir deyişle, Tam Teminatlı Opsiyon mevduat faizine alternatif yada ek getiri elde etmek isteyen müşterilerimize yönelik son dönemlerde popülaritesi artmış mevduat ve opsiyon birleşimi bir üründür. Beklentileri doğrultusunda ölçülü bir kur veya parite riski alarak; getirisini yükseltmek isteyen müşteriler tarafından tercih edilen bir yatırım ürünüdür.

DCD'de Opsiyon Primi ve Mevduat Getirisi olmak üzere iki ayrı getiri elde edersiniz

  • Müşteri; belirlemiş olduğu herhangi bir para birimini, belirli bir vadede belirli bir fiyattan alma veya satma hakkını bankaya satarak, karşılığında opsiyon primi kazanır.
  • İşleme konu olan meblağın tamamı; vade tarihine, vadeli mevduat olarak bağlanır ve müşteri mevduat faizi elde eder.
  • Müşteri kur riski alarak yüksek getiri elde etmeyi hedefler,
  • Anapara korumalı bir ürün değildir, yapılan işlemin riski piyasadaki döviz kurlarının hareketine bağlı olarak değişir,
  • İşleme konu olan tutar vade gününden önce kullanılamaz,
  • Minimum USD 100,000 ve muadili tutarlar için yapılır,
  • Mevduat faiz kazancının üzerinde risk alarak ilave faiz geliri elde etmek isteyen müşterilerimize,
  • Döviz piyasalarını takip eden ve ileriye yönelik döviz beklentilerini getiriye çevirmek isteyen müşterilerimize,
  • Portföy çeşitliliği kapsamında çeşitli para birimleri arasında geçiş yapmak isteyen ve kur/parite hedefi olan müşterilerimize yöneliktir.
Örnek İşlem 1:

USD/TL kurunun yükselmeyeceğini düşünen veya dövizini uygun bir seviyeden TL'ye dönmek isteyen müşterilerimiz için uygundur.

İşlem Tutarı

USD 100,000 -

Vade Günü

32 gün

Spot Piyasa Kuru

5,9300 (usd/tl)

Anlaşma Kur

5,9500 (usd/tl)

Opsiyon Primi

%7

Mevduat Faizi

%4 (brüt)

Toplam Getiri

%11 (brüt)

Vade tarihinde eğer USD/TL kuru anlaşma kuru olan 5,9500'in altında ise:

Banka ödemiş olduğu prim karşılığında elde etmiş olduğu hakkı kullanmaz, müşterinin hesabı USD olarak kalmaya devam eder

Vadede tarihinde eğer USD/TL kuru anlaşma kuru olan 5,9500'in üzerinde ise:

Banka ödemiş olduğu opsiyon primi karşılığında elde etmiş olduğu opsiyon hakkını kullanır ve USD/TL 5,9500 seviyesinden anlaşma miktarı olan USD 100,000 miktarı TL 595,000’e çevirir, müşterimizin hesabı TL'ye döner.

Her iki durumda da opsiyon primi işlemin bağlandığı günü takip eden iş gününde; mevduat faizi ise; vade gününde müşterimizin hesabına geçer.

Örnekte de görüldüğü üzere, işlemin avantajı piyasadaki mevduat faizlerinin çok üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunmasıdır. Ancak vade sonunda kurların çok sert yukarı gitme olasılığı; müşterimizin dövizinin ucuz bir seviyeden bozulmasına neden olacağından; anapara korumalı bir ürün değildir. Vade sonunda piyasa kuru anlaşma kurundan ne kadar yüksekse zarar o derece büyük olur.

Örnek İşlem 2:

USD/TL kurunun düşmeyeceğini düşünen veya iyi bir seviyeden TL'yi USD'ye dönmek isteyen müşterilerimiz için uygundur.

İşlem Tutarı

TRY 100,000 -

Vade Günü

32 gün

Spot Piyasa Kuru

5.9300 (usd/tl)

Anlaşma Kur

5,9000 (usd/tl)

Opsiyon Primi

%4

Mevduat Faizi

%8 (brüt)

Toplam Getiri

%12 (brüt)

Vade tarihinde eğer USD/TL kuru anlaşma kuru olan 5,9000'ın üzerinde ise:

Banka ödemiş olduğu prim karşılığında elde etmiş olduğu hakkı kullanmaz, müşterinin hesabı TRY olarak kalmaya devam eder

Vade tarihinde eğer USD/TL kuru anlaşma kuru olan 5,9000'ın altında ise:

Banka ödmiş olduğu opsiyon primi karşılığında elde etmiş olduğu opsiyon hakkını kullanır ve USD/TL 5,9000 seviyesinden anlaşma miktarı olan TRY 100,000 miktarı USD’ye çevirir, müşterimizin hesabı USD'ye döner.

Her iki durumda da opsiyon primi işlemin bağlandığı günü takip eden iş gününde; mevduat faizi ise vade gününde müşterimizin hesabına geçer.

Örnekte de görüldüğü üzere, işlemin avantajı; müşterimize piyasadaki mevduat faizlerinin çok üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunmasıdır. Ancak vade sonunda kurların çok sert aşağı gitme olasılığı; müşterimizin dövizi pahalı bir seviyeden satın almasına neden olacağından anapara korumalı bir ürün değildir. Vade sonunda piyasa kuru anlaşma kurundan ne kadar düşükse zarar o derece büyük olur.