Kullanım Koşulları

GENEL ŞARTLAR

Bu web sitesi Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. 'e aittir.  Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. tarafından işletilip bilgi amaçlı kullanımlar için, ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu siteye erişerek ya da bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Sözleşmemizi kabul etmiş oluyorsunuz. Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamalısınız.

ZİYARETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aksi belirtilmediği takdirde bu site sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için tasarlanmıştır. Sitenin sağladığı bilgi, yazılım, ürün ya da hizmetlerin hiçbiri sizin tarafınızdan değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlamaz, lisans verilemez, bunlardan başka işler türetilemez, devredilemez, ya da satılamaz. Sitede bulunan malzemelerin bir kısmını, kendi ticari olmayan kullanımınız için, herhangi bir telif hakkı, ticari marka ya da patenti değiştirmemek ve silmemek koşuluyla görüntüleyebilir, elektronik olarak kopyalayabilir, indirebilir, ve yazılı materyalleri yazdırabilirsiniz. Bu sitedeki malzemelerin herhangi bir şekilde Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

İndirdiğiniz yazılım, dosyalar, grafikler, veriler ve malzemeler, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  ya da Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.’den lisans alanlara aittir. Bu malzemeleri indirmeniz halinde, bunlar sizden Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. tarafından lisans koruması altında geri alınabilir . Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. yazılımın ve ilgili fikri mülkiyet haklarının bütün tasarruf haklarını elinde bulundurur. Malzemeleri yeniden dağıtamayacağınız ya da satamayacağınız gibi tasarımıyla oynayamaz ya da başka bir forma sokamazsınız.

DAVRANIŞLAR

Bize sunduğunuz bütün malzemelerden yasallık, güvenirlik, uygunluk, orjinallik ve telif hakkı açısından sorumlu olduğunuzu kanuni olarak kabul ediyorsunuz. Siteye, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, baştan çıkartıcı, yasal olmayan, sakıncalı, ya da suç oluşturacak , suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir malzeme yükleyemez, dağıtamaz, ya da yayınlayamazsınız. Site’ye ticari bir içerik yükleyemezsiniz. Mesaj ve başvuru formu yolu ile yukarıdaki detaylı açıklanan eylemlerde bulunmak suç teşkil edip,  ilgili yasa gereğince spam yada yasak içerik gönderilen emailler de ip tespiti yapılarak ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Gizlilik Politikamıza uygun olarak, şahsen tespit edilebilir bilgiler hariç, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  ne bu site üzerinden göndermiş olduğunuz tüm fikirler, öneriler, yorumlar, grafikler ya da diğer bilgiler, bu anlaşma sonradan feshedilse de Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  ’nin mülkiyetinde kalacaktır. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  ve yetkilileri, bize gönderdiğiniz bütün bilgileri tüm ticari ve ticari olmayan amaçları için, her ne nedenle olursa olsun herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmadan kopyalama, ifşa etme, dağıtımını yapma, bünyesine katma ve kullanma özgürlüğüne sahiptir.

FERAGATNAME

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Bu sitenin içeriğinin doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Metin, grafik ve bağlantıları içeren bu site ve sitenin içindekiler , bilgiler, hizmetler ve ürünler, “olduğu gibidir” ve sarih ya da zımni herhangi bir teminat kapsamına alınmamıştır. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. 'Ne yada bağlı şirketlerinden biri bu sitede yer alan herhangi bir materyalin doğruluğunu veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmediği gibi siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir materyal indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüs ile ilgili olarak da sorumlu tutulamaz. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. , bu sitede bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini, bu site ya da bu siteyi destekleyen sunucunun virüsler ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını temin ve garanti etmez. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  Bu sitedeki malzemelerin kullanımında eksiksizlik, doğruluk, ihtimam, yeterlilik, kullanışlılık, zamanlılık, güvenirlilik ve benzeri açılardan teminat sağlamaz. Yukarıda açıklananlara ek olarak, siz (Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. ) değil bütün gerekli bakım, tamir ya da tahsis giderlerini üslenmekle yükümlüsünüz.

SORUMLULUK

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. ,aşağıda belirtilen, web sitesinin sizin tarafınızdan kullanılmasıyla oluşan ya da kullanılmasından kaynaklanan hiçbir hasar ya da zarardan sorumlu değildir.

Bu hasar ya da zararlar aşağıdakileri kapsar (ama bunlarla sınırlı değildir):

 • Web sitelerinin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)
 • Bizim web sitemizden hiper bağlantı yoluyla başka sitelerin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)
 • İfa etmeme
 • Hata
 • Çıkarma
 • Kesilme
 • Kusur
 • İşlemde ya da aktarımda gecikme
 • Bilgisayar virüsü
 • Hat kesintisi
 • Bir kayıp ya da zarardan dolayı bir kişiye doğrudan tazminat verilmesi gereken hasarlar
 • Bir kayıp ya da zarardan kaynaklanması muhtemel olan hasarlar
 • Doğrudan bir kayıp ya da zarardan kaynaklanan çeşitli hasarlar ve masraflar

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. , mevcut hasarlara kayıtsız kalması ya da önceden bu şekilde hasarlar meydana gelebileceği konusunda yetkili temsilcisine bilgi verilmiş olması halinde dahi hiçbir şekilde burada sayılanlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hasardan ve zarardan sorumlu değildir. Hiçbir sorumluluğu yoktur.

TAZMİNAT

Bu koşul ve şartların herhangi birinin sizin tarafınızdan ya da sizin Internet Hesabınızı kullanarak sitemize erişen başka biri tarafından ihlali halinde, İnternet Hesabınızla ilgili herhangi bir eylem (ihmalkarlık) sonucunda oluşan makul avukatlık ücreti ve mahkeme giderleri dahil olmak üzere, her türlü zarar, masraf, hasar ve giderlerin tazmini ve Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  'nin yöneticisi, çalışanlarının, ajanslarının, lisans alanlarının zararlarının tazmini, savunması ve korunması sizin sorumluluğunuz altındadır.

DİĞER SİTELER İLE BAĞLANTILAR

Bu Site başka dünya çapında websitelerine de ulaşmanızı sağlar.Bu sitelerden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  bu siteleri kontrol etmez. Web sitenizin adres bölümündeki Web adresini (URL) hala Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. sitesinde mi yoksa başka bir sitede mi olup olmadığınızı tespit etmek için kontrol edin. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu sitelere erişirken oluşabilecek riskleri almaktasınız.

ADLİ YETKİ

Bu site Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. tarafından kontrol edilir ve işletilir. Site ve site içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Maddi ve Usul Hukuku Kuralları uygulanır ve münhasıran KKTC Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

WEB SİTESİNDE VE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. bu Sitedeki malzemeleri sağlamakla, bunların her zaman sizin tarafınızdan kullanılabilir olmaya devam edeceğini temin etmez. Kıbrıs İktisatbankası Ltd.   bu Sitenin tamamını ya da herhangi bir kısmını size haber vermeden kapatmaya yetkilidir. Ayrıca Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. bu sitenin koşullarını, şartlarını ve genelgelerini değiştirme hakkını da elinde tutar. Yapılan değişikliklerden sonra sizin siteyi kullanımınızı değiştirilen Kullanım Koşullarına onay verdiğinizi addederek devam eder. Düzenli olarak bu Kullanım Koşullarını gözden geçirip, değiştirilip değiştirilmediklerini tahkik etmeyi kabul etmektesiniz.

BU ANLAŞMANIN FESHİ

Bu anlaşma, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu Siteden sağladığınız bütün malzemeleri, ilgili tüm belgeleri, bütün kopyaları ve kurulumları imha ederek bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.  bu anlaşmanın herhangi bir koşul ya da şartını ihlal ettiğinize karar verirse, anlaşmayı, size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın önceden haber vermeden tazminatsız feshedebilir. Fesihle beraber bütün malzemeleri imha etmek zorundasınız.

MUHTELİF KONULAR

www.iktisatbank.com yada iktisatbank.com ( iktisatbank.com domaini altındaki bütün sub domainlerde geçerli olmak üzere) anasayfada sunulan piyasa bilgileri Forex 'ten sağlanmakta olup, bilgilendirme amaçlıdır. Buradaki veriler yazılımsal yada erişim sorunları nedeni ile geç görüntülenebilir. Ticari amaçlı bu verileri kullanan müşterilerimizin oluşacak zararlarından Kıbrıs İktisatbankası Ltd. ve bağlı kuruluşları kesinlikle sorumlu değildir.

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yasaya aykırı, geçersiz ve uygulanamaz ise geriye kalan hükümler oldukları gibi kalacaklardır. Bu, sizin her açıdan bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak Kıbrıs İktisatbankası Ltd. ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder.