Dış Ticaret Ürünleri

Dış Ticaret
Dış Ticaret İşlemleri

Dış Ticaret yapan kobiler tüm İthalat ve İhracat işlemlerini Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den yapabiliyor. Ürünler ile ilgili bazı bilgiler:

Peşin Ödeme

Peşin ödemede, alıcı, mal bedelini, malın sevkiyatı yapılmadan önce satıcıya ödemektedir. Bu ödeme yöntemi, alıcının satıcıya güveni esasına dayanır. Uzun süredir karşılıklı işlem yapan taraflar arasında tercih edilebilmektedir.

Mal Mukabili

Alıcı, mal bedelini, malı ithal ettikten sonraki bir tarihte satıcıya öder. İhracatçı açısından risk taşıyan bir yöntem olmakla beraber satıcının alıcıya güvenmesi ve güven ilişkisine dayalı bir yöntemdir. Uzun süredir karşılıklı işlem yapan taraflar arasında tercih edilebilmektedir.

Vesaik Mukabili

Bu yöntemde, satıcı, malları sevk ettikten sonra malı temsil eden vesaik tahsil edilmek üzere talimat ekinde bankasına teslim eder. Satıcısının bankası, vesaiki  alıcının bankasına gönderir ve alıcıya, ödeme ya da poliçe kabulü kaşılığında teslim edilmesi talimatını verir.

Bankalar Vesaik mukabili işleminde aracılık yapmaktadır. Alıcıdan ödeme almadan ya da alıcı poliçeyi kabul etmeden vesaiki teslim etmeyecekleri için satıcı açısından bir güven unsuru ortaya çıkmaktadır. 

Bahsedilen poliçeye alıcının bankasının da 'Aval' vermesi isteniyorsa, bankanın da ödeme taahütü doğmakta ve bu da satıcı için ek bir güvence sağlamaktadır.

Harici Garanti

Müşterimizin talebi üzerine yurtdışındaki firmalara (muhatap) hitaben verilen garantilerdir. Müşterimizin muhataba karşı olan taahütünü yerine getirmemesi riskine karşı muhataba, bu hususu belli bir süre içinde beyan etmesi halinde garantide belirtilen tutar kadar ödeme güvencesi vermektedir. Garanti dönülmez bir ödeme taahhütüdür. Bankanın bu ödeme taahhütü ve güvencesi karşılığında, yurtdışındaki firmalarla iş yapan müşterilerimiz nakit ödeme yapmaksızın ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

Akreditif

Bir bankanın, müşterisinin talimatı üzerine, önceden belirlenen belli koşulların yerine getirilmesi halinde üçüncü bir tarafa (ihracatçıya) ödeme yapacak olduğu, vadeli ödeme taahhütüne gireceği bir düzenlemedir. Akreditif, şartlı bir taahhüttür. İthalatçının bankası, belli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, ithalatçı adına ihracatçıya ödeme yapılacağı güvencesini verir.

Tarafları:

 • Amir (İthalatçı): İhracatçı ile anlaştıktan sonra, akreditif işlemini başlatması için bankasına akreditif açılış teklifini veren taraftır.
 • Amir Banka: Amirin akreditif açma teklifini alıp buna uygun olarak akreditif metnini hazırlayan ve lehdara ihbar edilmek üzere gönderen bankadır. Akreditif şartları yerine geldiğinde lehdara karşı ödeme yükümlülüğüne girer.
 • Muhabir Banka: Amir bankanın açtığı akreditifi lehdara ihbar eden bankadır. Akreditif şartlarına göre, akreditife teyidini ekleyerek ilave ödeme güvencesi veriyor olabilir.
 • Lehdar: Lehine akreditif açılan ve akreditife konu olan malın satıcısı olan taraftır. Lehdar, akreditifin şartlarına uymakla, akreditifin sağladığı güvenceden yararlanmaya hak kazanır.

Türleri:

 • Teyitli
 • Teyitsiz
 • Vadeli
 • Görüldüğünde Ödemeli
 • Karışık Ödemeli
 • Kabul Kredili
 • Teminatlı (Stand by L/C)
 • Rotatif
 • Red Clause
 • Karşılıklı

Tercih edilme nedenlerinden bazıları:

 • Bankaların ödeme taahhütü ile güven unsuru sağlanmış olmaktadır.
 • İhracatçı, akreditif şartlarına uyması durumunda ödemesini güvenle alacağını bilir.
 • İthalatçı ise, ihracatçının zamanında yükleme yapmasını ve istediği vesaiki kendisine temin etmesini sağlamış olur. Bu nedenlerle akreditif her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.