Banka Tanıtımı

İktisatbank Banka Tanıtımı

Kıbrıs İktisat Bankası LTD Tanıtımı

1990 yılında KKTC’li müteşebbisler tarafından kurulan Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. KKTC'de ithalatçı firmalar başta olmak üzere (gıda. otomotiv. beyaz ve kahverengi eşya. yedek parça vb.) inşaat/taahhüt firmaları, imalatçı firmalar ve küçük/orta boyutlu işletmeler (kobiler) ile ticari ve kurumsal müşterilerle çalışmaktadır. Banka bireysel bankacılık konularında da çalışmayı ve derinleşmeyi kuruluşundan bu yana ön planda tutmuş ve 2000’li yılların başından itibaren teknolojik altyapı için çok ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır.   

Bu yatırımların sonucunda, 2002 yılında ilk kapalı devre mağaza kartı olan Advantage kartla, kartlı alışveriş devrini başlattı. Yine aynı yıl yerel bir servis olarak Telefon Bankacılığı Hizmeti'ni ilk kez KKTC ile tanıştırdı.  

5 Mart 2003 yılında uluslararası geçerliliği olan KKTC’li ilk kredi kartını (Smartcard) KKTC halkının kullanımına sunmuş , yine 2003 yılı içerisinde ATM Bankacılığı'nı, 2004 yılında ilk İnternet Bankacılığı'nı, 2006 yılında ise Çağrı Merkezi Hizmetleri'ni KKTC’de hayata geçiren ilk banka olmuştur.

KKTC’de yaşayan yabancı misafirlerimize Çok Kültürlü Bankacılık Birimleri ile kendi dillerinde hizmet vermeye 2006 yılında başlayan İktisatbank, bu konuda da Sektör’e öncülük yapmıştır.

İktisatbank, 2007 yılından itibaren kurum içi ve dışı eğitimlerle bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlayarak pazarlama kadrolarını şubelerde oluşturmaya başladı. Hedef ve bütçe ile yönetim, performans değerlendirmesi, çalışanlarının yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi, delegasyon gibi çağdaş yönetim kavramlarını KKTC bankacılık sektöründe ilk uygulayan banka olmuştur.

2009 yılında Bilgi Teknolojileri Felaket Önleme Planı uygulamalarını yürürlüğe koyarak, olası risklere karşı tüm banka ve müşteri bilgilerini koruma altına aldı, teknolojik anlamda daha da güçlendi.

Banka 2009 yılında ilk defa KKTC’de Mikro Kredi uygulamasını başlatmış, bu projede pilot bölge seçtiği Tatlısu’da sıfır faizli mikro kredi uygulaması ile ev hanımlarının ev ekonomisine katkı yapmasını sağlamış ve bu sosyal sorumluluk projesini halen devam ettirmektedir. 2010 yılında KOBİ’lere yönelik AB hibe projelerinin finansmanında yer almış ve bu projelerin %70’inin finansmanına aracılık ederek ülkemize önemli miktarda proje finansmanı için kaynak girişine imkan sağlamıştır.

Yine 2010 yılı içerisinde iPhone Bankacılığı ile KKTC’de bir başka ilki hayata geçiren İktisatbank, 2011 yılında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Faiz Destekli Esnaf Kredileri’nde aracı 5 banka arasında yer almış ve tüm kredilerin %40’ını kullandıran banka olmuştur. 2012-13 döneminde devam eden Faiz Destekli Kredi protokolünü de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile tekrardan imzalanmıştır. Bu projede aktif bir oyuncu olarak tekrardan yaklaşık %50’lik bir pay yakalamıştır. Projeli ve destekli kredilere 2014 yılında bir başkasını daha ekleyerek, Turizm yatırımcılarına finansman olanakları sağlayan programın da bir parçası olmuştur.

2008 yılından bu yana piyasa payını arttırmak için, şube ağını genişletme stratejisini takip eden İktisatbank, 2014 yılında 19 hizmet noktasına ulaşmış ve şu anda KKTC’nin en yaygın şube ağına sahip bankası konumundadır.

Banka büyük hissedarı Mete Özmerter’in yine ana hissedarı olduğu diğer bir şirket 2003 yılında kurulan ve 2011 yılında Sigorta şirketleri arasında karlılıkta ikinci sırada yer alan Umbrella Sigorta Ltd.’dir. Tüm Grubun İktisat Finansal Hizmetler çatısı altında örgütlenmesi stratejisi doğrultusunda, sigorta şirketinin adı İktisat Sigorta Limited olarak değiştirilmiştir.

KKTC’de finans ve sigorta sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ve gayretiyle piyasa payı ve karlılık olarak gelinen bu olumlu nokta sonrasında, yurt dışına açılınması bir sonraki adım olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerimiz ve mükemmelliyetçi yaklaşımlarımızla KKTC'nin sermaye karlılığı en yüksek “dünya standartlarında” çalışan Bankası olmak. Lider, sektörde öncü ve güvenilir, müşterilerin ve çalışanların en çok tercih ettikleri banka olmak.

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.

Bankamız, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar. Her kademedeki çalışanımız için vazgeçilmez olan bu değerler, onların aynı zamanda özümsedikleri birer iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

"Müşterilerimiz..."

Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasıdır.

 • Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sağlamayı hedefleriz. Taahhütlerine sadık, moralitesi yüksek, hesaplanabilir risk çerçevesinde bilinçli borçlanan müşterilerle çalışmayı hedefleriz.
 • Dürüst, saygılı, nazik, yardımcı, çözümcü ve güler yüzlüyüz.

"İyi ahlaklı banka ve bankacılarız"

 • Kanunlara ve düzenlemelere, etik ve ahlaki ilkelere titizlikle uyarız, bundan taviz vermeyiz.
 • Birey ve örgüt olarak tüm iş ve işlemlerimizde vicdanımızın rahat olması çok önemlidir.

"Bizim için en önemli unsur insandır"

 • En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız.
 • Performans değerlendirmesi bazlı kariyer gelişimleri için eğitim olanaklarını sunarız.
 • Kalitemizin gücü ve teminatı tüm çalışanlarımızdır.
 • Her bir çalışanımız kaliteyi amaç edinmiştir.
 • Yetkilendirilmelerine ve iş delegasyonuna önem veririz.
 • İnsiyatif kullanmaya özendiririz.
 • Onları yaratıcı ve üretken kılan "pozitif" enerjisine inanırız.
 • Bankamızda çalışan herkesin "kendi işinin lideri" olduğuna ve yaptığı işi en iyi onun bildiğine inanırız.
 • Doğru kişiyi doğru yere yerleştirmek için objektif süreçler oluştururuz.
 • Çalışanların motivasyonunun çok önemli olduğunu biliriz ve bu doğrultuda İK politikaları oluştururuz.
 • Onları dinleriz, açık iletişim ortamları yaratırız ve sorunlarını bir Aile ortamı içerisinde çözmeye çalışırız.
 • Fırsat eşitliğini tüm çalışanlarımıza sunarız.

"Ekip çalışması"

 • Etkin ekip çalışmasına ve açık iletişime inanırız. Bunlardan ödün vermeyiz.
 • Katı hiyerarşiye karşıyız.
 • Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve ilişkide bulunduğumuz tüm kuruluşlara kadar vizyonumuza ulaşmak için, tek vücut halinde çalışırız.
 • Etkin ekip çalışmasını artan bir işbirliğiyle, karşılıklı güven ve saygı içinde sürdürürüz.

"Sürekli gelişim, iyiye doğru değişim"

 • Kalitemizi statükoyu korumak yerine sürekli gelişimle sürdürürüz.
 • Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmak, politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Hepimizin asli görevi, kalite standartlarımızı sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmektir.
 • Kalitemizi geliştirme konusundaki yaklaşım tarzımız proaktiftir. Yani, müşterilerimiz, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunları saptayıp giderme yönünde çaba gösteririz.

"Sosyal sorumluluklarımız"

 • Topluma, çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. ortaya koyduğu mükemmel örneğin, sadece bankacılık sektöründe değil, ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve ülkemizin gelişmesine büyük katkısı olacağına inanırız.

Önce Müşteri İlkesi

 • Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi
 • Tüm alanlarda etkin bir tecrübe ve uygulama yeteneği
 • Tüm Şube ve Birimlerde etkin iş süreçleri
 • Bankasını seven, etrafına öneren memnun müşteri

Güçlü İnsan Kaynağı

 • İnsan kaynaklarının yetkinlik ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesi
 • Kurum içi ve dışı eğitim olanakları ile yetkinliklerin sürekli olarak artırılması, sürekli bilgi ve görgü paylaşımı olanaklarının sağlanması
 • Performans tabanlı teşvik sistemi
 • Memnuniyeti yüksek, Bankasını ve ekibini sahiplenen personel

Güçlü Teknolojik Altyapı

 • İş alanlarıyla bütünleşmiş, sürekli gelişen, en güvenli, en iyi ve hızlı teknolojik donanım
 • En güncel bilişim altyapısı
 • Yatırım bütçelerinde teknolojik yenilikler için sürekli öncelik

Güçlü Operasyonel Altyapı ve Merkezi İş Süreçleri

 • Verimlilik
 • Tüm risklerin etkin bir şekilde izlenmesi
 • Maliyet ve gelir sinerjileri
 • Operasyonel yüklerin ve süreçlerin merkezileştirilmesi, pazarlama ekiplerinin gücünün artırılması

Etkin Kanal Yönetimi

 • KKTC genelinde yaygın ve verimli Şube Ağı
 • Alternatif dağıtım kanallarının etkin ve verimli kullanımı
 • 24 saat kesintisiz bankacılık sistemleri

Sürdürülebilir Büyüme

 • Gerçek bankacılık faaliyetlerinin gücü ile sürdürülebilir ve kârlı bilanço büyümesi
 • Güçlü özkaynak
 • Tabana yaygın mevduat ve sağlıklı büyümeyi destekleyen pasif yapısı
 • Tabana yaygın kredi yapısı, güçlü ve verimli aktif kalitesi
 • Hedeflenen yaygın müşteri tabanına ulaşmak için üstün hizmet ve dağıtım yetkinlikleri
 • Memnun hissedar

Sürdürülebilir Gelir ve Kâr Üretimi

 • Yüksek getirili ürünlere ve kârlı iş alanlarına yoğunlaşma
 • Yeni ürünler geliştirme ve farklılaşma
 • Faiz dışı gelirleri artırma
 • Toplam kaynaklar içerisinde faiz maliyeti düşük kaynak oranını artırma
 • Müşteri kaynaklı gelir yaratmaya önem verme
 • Fonlama maliyetini düşürmeve Özkaynakları sürekli olarak güçlendirme
 • Müşteri bağlılığı yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz satış fırsatlarını geliştirme
 • Tüm üniteleri kar merkezli çalıştırma

Etkin Risk Yönetimi ve Denetimi

 • Yüksek standartlarda risk ölçümlemeleri
 • Riski getiriyle ilişkilendirilerek, sermayenin optimum dağılımını sağlayan portföy bazında risk yönetimi
 • Proaktif denetim yapısı ve hem yerinde hem de uzaktan denetim ve iç kontrol sistemleri
 • Alınan risk ile doğru orantılı fiyatlama politikası

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluğa Odaklılık

 • Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal değerlere bağlılık
 • Toplum ve çevre için değer üretmeyi gözeten bir yaklaşım