Kredi Garanti Fonu Destekli Kredi

Kredi Garanti Fonu Destekli Kredi

KOBİ’ler Kredi Garanti Fonu Destekli Kredi ile Rahat Bir Nefes Alıyor

İktisatbank'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredisi, bütün KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler için hizmetinizde.

Amaç – Kimler Yararlanabilir?
KGF, Geçici likit sıkıntısı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere garanti vermek amacıyla, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.

Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.
Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan bütün KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.
   
KGF Kefaletinin Maliyeti Nedir?
Kefalet talebinde bulunan firmaların, KGF’nin kefaleti ile kredilendirilmesi durumunda bir kereye mahsus garanti tutarı üzerinden binde 5 + imzalanacak sözleşme için binde 5 damga pulu alınır.  Birde KGF inceleme ücreti olarak başvuru başına 100 TL alıyor.
 
Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?
Proje, kredilendirme ilkelerine uygun ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalıdır, Proje “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve “sürdürülebilir” olmalıdır, Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalıdır. Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır. Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır. Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.
Kredi değerlendirme aşamasında KGF, bankadan bağımsız olarak limit tahsis çalışması yapacaktır.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?
İşletme ihtiyacına dönük eşit taksitli ticari ihtiyaç kredilerine kefalet verilebilir.

KGF Riskin Ne Kadarını Üstlenir?
Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok %60’ına kadar kefalet vermektedir.

Faiz Oranları Sabit mi Değişken mi?
Verilen kredilerin banka ve müşteri ile mutabık kaldığı faiz oranları sabit orandır. Vade sonuna kadar değiştirilmez.

Kredi Vade Ve Limitleri ile Kgf Kefalet Oranları

KOBİ
a) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Kısa Olanlar İçin (min 3 ay önce kuruluş)

 • MAX kredi tutarı 150,000 TL
 • KGF teminatı %40.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması
b) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Uzun Olanlar
 • MAX kredi tutarı 1,000,000 TL
 • KGF teminatı %60.
 • Vade 48 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması
 • KGF’nin değerlendirme sürecinde kefillik dışında ek teminat isteme hakkı olacaktır.

Kadın Girişimciler
a) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Kısa Olanlar İçin

 • MAX kredi tutarı 60,000.-TL
 • KGF teminatı %40.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması
b) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Uzun Olanlar
 • MAX kredi tutarı 100,000 TL
 • KGF teminatı %60.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması

Çiftçiler
a) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Kısa Olanlar İçin

 • MAX kredi tutarı 60,000 TL
 • KGF teminatı %40.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması
b) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Uzun Olanlar
 • MAX kredi tutarı 100,000 TL
 • KGF teminatı %60.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması

Esnaf
a) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Kısa Olanlar İçin

 • MAX kredi tutarı 60,000 TL
 • KGF teminatı %40.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması
b) Vergi Levhası Başlangıç Tarihi 1 Yıldan Uzun Olanlar
 • MAX kredi tutarı 100,000 TL
 • KGF teminatı %60.
 • Vade 36 ay (Talep halinde 3 ay ödemesiz)
 • Vergi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması.
Yayınlanma Tarihi: 15.06.2020
Diğer Haberler