Stopaj Oran DeğişikliğiArşiv

İktisatbank Stopaj Haberi
Tahvilat ve Mevduat Faizi Stopaj Oranları

14 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Döviz cinsinden gerçek ve tüzel kişilerde tahvilat faizleri ile banka veya kooperatif kredi şirketlerinin tahakkuk ettirdikleri mevduat faizi üzerinden kesinti yolu ile ödenen stopaj oranı 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren 18% olmuştur. Buna istinaden vade hitamı 1 Ekim 2018 dahil tahakkuk ettirilen döviz cinsinden tahvilat ve mevduat faiz stopajları 18% olarak uygulanacaktır.

Türk Lirası mevduat faiz stopajı ise gerçek kişilerde 10% tüzel kişilerde ise 12% olarak uygulanmaya devam edilecektir.

  İŞ KOLU   Stopaj Oranı %
 TLYPXAU
 Gerçek Kişi 10% 18%18%
 Tüzel Kişi 12%18%18%
Yayınlanma Tarihi : 10.10.2018