2013 Fotoğraf YarışmasıArşiv

İKTİSATBANK 'KIBRIS İÇİN ÇALIŞIYORUZ' KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI (2013)...

 AMAÇ: Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla “Kıbrıs İçin Çalışıyoruz” konulu fotoğraf yarışması.

KONU: 'Kıbrıs İçin Çalışıyoruz’

Çekilen fotoğrafın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması, “çalışan insan, üretim, emek” gibi kavramları içermesi ve “Kıbrıs İçin Çalışanları” konu edinmesi gerekmektedir.

 

KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, tüm fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafa meraklı kişiler katılabilir.
 • Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 eser gönderilebilir.
 • Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD'de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • CD/DVD'lerin üzerine 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD' ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
 • CD/DVD'ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Başka bir zarfa ise Açık İsim, Kimlik Numarası, Adres, Telefon Bilgileri ve imzasının eksiksiz yer aldığı bir form yer almalıdır. Yine Zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanacak gönderim zarfına konarak ilgili adres veya adreslere teslim edilmelidir.
 • Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD'deki dosyada belirtilmelidir.
 • Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
 • Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Bilgi Formları 7 Kasım 2013 tarihine kadar belirtilen adreslere elden teslim edilmiş olmalıdır.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ESER TOPLAMA MERKEZLERİ

Kıbırs İktisat Bankası Ltd. Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne ve Güzelyurt Merkez Şubeleri.

SEÇİCİ KURUL

5 kişilik seçici kurul şu üyelerden oluşmaktadır:

-Ahmet M. Karavelioğlu  - Kıbırs İktisat Bankası Ltd. Genel Müdürü

-Aylın Örek - Ressam 

-Hüseyin Sayıl - FODER Başkanı - Fotoğraf Sanatçısı

-Uğur Kaptanoğlu - Fotoğraf Sanatçısı - Editör

-Gökçe Keçeci Şekeroğlu - YDÜ İletişim Fakültesi

ÖDÜLLER

1. Eser - 2,000 TL
2. Eser - 1,000 TL
3. Eser - 500 TL

Tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir. Kazanan yarışmacılar 14 Kasım 2013 günü açıklanacaktır.

TELİF HAKKI

 • Yarışmada ödüle değer bulunan ve diğer tüm eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Kıbırs İktisat Bankası Ltd.'a ait olacaktır.
 • Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Kıbırs İktisat Bankası Ltd. tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Kıbırs İktisat Bankası Ltd., ödüle değer bulunan ve katılan tüm eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür, takvim vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi Almak İçin: (0392) 600 4000 nolu telefondan Dahili: 7629'u arayabilir veya info@iktisatbank.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Diğer haberleri görmek için lütfen tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi : 24.10.2013