2015 İktisatbank Fotoğraf YarışmasıArşiv

İKTİSATBANK “YEŞİL ADA KIBRIS” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI...

AMAÇ: Fotoğraf sanatçılarının gözünden çevre bilinci ve değerleri konusunda farkındalık yaratarak, adamızda yaşanan çevre sorunlarını ve çevre güzelliklerini  sanatçı bakış açısıyla belgelemek.

KONU: Yeşil Ada Kıbrıs

Katılımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması koşuluyla; çevre kavramı ile ilişkilendirilebilecek her türlü konuda fotoğraf gönderebilirler.

KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışma’ya, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafa meraklı kişiler katılabilir.
 • Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 eser gönderilebilir.
 • Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm’i geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • CD/DVD’lerin üzerine 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
 • CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Başka bir zarfa ise Açık İsim, Kimlik Numarası, Adres, Telefon Bilgileri ve imzasının eksiksiz yer aldığı bir formu yer almalıdır. Yine Zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanacak gönderim zarfına konarak ilgili adres veya adreslere teslim edilmelidir.
 • Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.
 • Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
 • Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Bilgi Formları 06 Kasım 2015 tarihine kadar belirtilen adreslere elden teslim edilmiş olmalıdır.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
ESER TOPLAMA MERKEZLERİ

İktisatbank Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt Merkez Şubeleri.

ÖDÜLLER
1. Eser - 2,000 TL
2. Eser - 1,000 TL
3. Eser - 750  TL

Tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir

TELİF HAKKI
 • Yarışmada ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla İktisatbank'a ait olacaktır.
 • Yarışma sonunda ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserler, bütün telif haklarıyla İktisatbank tarafından satın alınmış gibi işlem görür. İktisatbank, ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme,afiş, katalog, broşür, takvim vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme,medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte tüm telif haklarına sahip olacaktır.
Diğer haberleri görmek için lütfen tıklayınız.
Yayınlanma Tarihi : 27.08.2015