2014 İktisatbank Fotoğraf YarışmasıArşiv

İKTİSATBANK 'EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR' KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI...

AMAÇ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitimin önemi,  yapısal özellikleri, bilimsel, sportif  ve sosyal yönünü fotoğraf sanatçısı gözüyle belgelemek, gelecek kuşaklara bu günler hakkında görsel döküman aktarılmasını sağlamanın yanısıra amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmek, fotoğraf sanatçılarının kendi özgün siyah beyaz ve renkli kategorilerdeki fotoğraf arşivlerini zenginleştirmelerine aracı olmaktır.

KONU:  Katılımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması koşuluyla; eğitim kavramı ile ilişkilendirilebilecek her türlü konuda fotoğraf gönderebilirler (Örn.Labaratuvar çalışmaları, teknoloji, usta çırak ilişkisi, okul yolu, ders sıraları, sınavlar, toplumsal denetim vb.).. 

 

KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, tüm fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafa meraklı kişiler katılabilir.
 • Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 eser gönderilebilir.
 • Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD'de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • CD/DVD'lerin üzerine 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD' ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
 • CD/DVD'ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Başka bir zarfa ise Açık İsim, Kimlik Numarası, Adres, Telefon Bilgileri ve imzasının eksiksiz yer aldığı bir form yer almalıdır. Yine Zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanacak gönderim zarfına konarak ilgili adres veya adreslere teslim edilmelidir.
 • Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD'deki dosyada belirtilmelidir.
 • Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
 • Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Bilgi Formları 20 Kasım 2014 tarihine kadar belirtilen adreslere elden teslim edilmiş olmalıdır.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ESER TOPLAMA MERKEZLERİ

Kıbırs İktisat Bankası Ltd. Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne ve Güzelyurt Merkez Şubeleri.

SEÇİCİ KURUL

Sonradan açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

1. Eser - 2,000 TL
2. Eser - 1,000 TL
3. Eser - 750 TL

Tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

TELİF HAKKI

●Yarışmada ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla İktisatbank'a ait olacaktır.

●Yarışma sonunda ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserler, bütün telif haklarıyla İktisatbank tarafından satın alınmış gibi işlem görür. İktisatbank, ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan  tüm eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme,afiş, katalog, broşür, takvim vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme,medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Diğer haberleri görmek için lütfen tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi : 18.09.2014