Ticari Teminat Mektubu

Ticari Teminat Mektubu
Ticari Bankacılık Teminat Mektupları İşlem Ücretleri

Ticari Bankacılık teminat mektupları işlem ücretlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.Teminat Mektupları

 Ürün/ İşlem Türü

Faiz Oranı (%) 

 Sabit Ücret

 Komisyon Oranı

Asgari Komisyon 

Azami Komisyon 

Çek-Poliçe Aval İşlemleri(Yıllık)  4,0%250 TL 
L/G  4,0%250 TL 
Kontrgarantiler(Yıllık)  4,0%250 TL 
(Yurtdışı işlemlerde Muhabir Banka Komisyonları ayrıca tahsil   edilir)     
Geçici Teminat Mektupları Aylık0,5%100 TL 
Kesin Teminat Mektupları Yıllık6,0%100 TL 
Avans Teminat Mektupları Yıllık6,0%100 TL 
Yurtdışı Teminat Mektubu Artırım Komisyonu Yıllık4,0%  
Kredi Teminine Yönelik MektuplarHer işlemde ayrıca fiyatlanır.    
Teminat Mektubu Tutar Artırım Komisyonu     
A-) Geçici Teminat Mektubu  0,5%  
B-) Kesin Teminat Mektubu  3,0%  
C-) Avans Teminat Mektubu  4,0%  
Yurtdışı Teminat Mektubu Değişiklik/Temdit/İptal Komisyonu 400 TL   
STAND-BY AKREDİTİFLER     
a) Muhabir bankaya verilen Yıllık4,0%  
b) Muhabir bankalardan gelen     
      ba) Teyitli Yıllık3,0%  
      bb) Teyitsiz Yıllık1,0%  
c) Stand-by Tutar Arttırımı     
     ca)Teyitli Yıllık3,0%  
     cb)Teyitsiz Yıllık1,0%  
KKTC'de Yerleşik Firmalar İçin Yurtdışına Verilen Referans Mektupları 400 TL   
KKTC'de Yerleşik Firmalar İçin Yurtiçine Verilen Referans   Mektupları 200 TL   
Mali Tahlil Düzenleme Ücreti500 TL    
Scoring250 TL