Ticari Hazine Ürünleri
Ticari Yatırımcılara Yönelik Hazine Ürünleri

2008 yılında dünya genelinde yaşanan ve etkileri halen daha devam eden küresel mali kriz karşısında döviz kurları günlük hatta anlık bir şekilde dalgalanmaktadır.

Kurlarda yaşanabilen bu değişimler karşısında kur riski taşıyan ticari müşterilerimizin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla kur dalgalanmalarından korunacak finansal çözümler Bankamızın Hazine Departmanı tarafından sunulmaktadır.

Ticari Hazine Ürünleri