Temel Stratejimiz
Temel Stratejimiz

Sürekli değer yaratarak uzun vadeli, disiplinli, karlı ve sürdürülebilir büyüme kaydetmek.

Stratejimizin Temel Unsurları

Önce Müşteri İlkesi

 • Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi
 • Tüm alanlarda etkin bir tecrübe ve uygulama yeteneği
 • Tüm Şube ve Birimlerde etkin iş süreçleri
 • Bankasını seven, etrafına öneren memnun müşteri

Güçlü İnsan Kaynağı

 • İnsan kaynaklarının yetkinlik ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesi
 • Kurum içi ve dışı eğitim olanakları ile yetkinliklerin sürekli olarak artırılması, sürekli bilgi ve görgü paylaşımı olanaklarının sağlanması
 • Performans tabanlı teşvik sistemi
 • Memnuniyeti yüksek, Bankasını ve ekibini sahiplenen personel

Güçlü Teknolojik Altyapı

 • İş alanlarıyla bütünleşmiş, sürekli gelişen, en güvenli, en iyi ve hızlı teknolojik donanım
 • En güncel bilişim altyapısı
 • Yatırım bütçelerinde teknolojik yenilikler için sürekli öncelik

Güçlü Operasyonel Altyapı ve Merkezi İş Süreçleri

 • Verimlilik
 • Tüm risklerin etkin bir şekilde izlenmesi
 • Maliyet ve gelir sinerjileri
 • Operasyonel yüklerin ve süreçlerin merkezileştirilmesi, pazarlama ekiplerinin gücünün artırılması

Etkin Kanal Yönetimi

 • KKTC genelinde yaygın ve verimli Şube Ağı
 • Alternatif dağıtım kanallarının etkin ve verimli kullanımı
 • 24 saat kesintisiz bankacılık sistemleri

Sürdürülebilir Büyüme

 • Gerçek bankacılık faaliyetlerinin gücü ile sürdürülebilir ve kârlı bilanço büyümesi
 • Güçlü özkaynak
 • Tabana yaygın mevduat ve sağlıklı büyümeyi destekleyen pasif yapısı
 • Tabana yaygın kredi yapısı, güçlü ve verimli aktif kalitesi
 • Hedeflenen yaygın müşteri tabanına ulaşmak için üstün hizmet ve dağıtım yetkinlikleri
 • Memnun hissedar

Sürdürülebilir Gelir ve Kâr Üretimi

 • Yüksek getirili ürünlere ve kârlı iş alanlarına yoğunlaşma
 • Yeni ürünler geliştirme ve farklılaşma
 • Faiz dışı gelirleri artırma
 • Toplam kaynaklar içerisinde faiz maliyeti düşük kaynak oranını artırma
 • Müşteri kaynaklı gelir yaratmaya önem verme
 • Fonlama maliyetini düşürmeve Özkaynakları sürekli olarak güçlendirme
 • Müşteri bağlılığı yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz satış fırsatlarını geliştirme
 • Tüm üniteleri kar merkezli çalıştırma

Etkin Risk Yönetimi ve Denetimi

 • Yüksek standartlarda risk ölçümlemeleri
 • Riski getiriyle ilişkilendirilerek, sermayenin optimum dağılımını sağlayan portföy bazında risk yönetimi
 • Proaktif denetim yapısı ve hem yerinde hem de uzaktan denetim ve iç kontrol sistemleri
 • Alınan risk ile doğru orantılı fiyatlama politikası

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluğa Odaklılık

 • Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal değerlere bağlılık
 • Toplum ve çevre için değer üretmeyi gözeten bir yaklaşım