Kıbrıs Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası ile beklenmedik hasar ve zararlarınız İktisat Sigorta güvencesi altında.

Nakliyat Emtea Sigortası Nedir?

Bir yükün bir noktadan başka bir noktaya taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına alan nakliye/nakliyat sigortasıdır.

Nakliyat Emtea Sigortası, geniş kapsamlı ve dar kapsamlı teminat olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

Geniş Kapsamlı Teminat Nedir?

Taşınan malların çıkış yerinden varış yerine ulaşıncaya kadar uğrayabileceği tüm olası risklere karşı teminat sağlamaktadır.

Geniş teminat, kara ve denizyolunda "Institute Cargo Clauses" (A) veya "All Risk", havayolunda ise "Institute Cargo Clauses" (Air) adı altında verilmektedir.

"All Risk" teminatları, aksi poliçede kararlaştırılmadıkça, sigortalı emtianın satıcının deposunda nakil vasıtasına yüklenmesi ile başlar ve alıcının teslim yerinde nakil vasıtasından indirilmesi ile sona erer.

Dar Kapsamlı Teminat Nedir?

Taşımayı yapan aracın kaza yapması neticesinde taşınan malın zarar görmesi halini teminat altına alır. Taşımayı yapan aracın türüne göre bu teminat değişik isimlerle adlandırılsa da teminat kapsamı değişmemektedir.

Bir malın karayolu ile taşınması halinde bu teminat 'Kamyon Klozu', demiryolu ile taşınması halinde teminat 'Demiryolu Klozu', denizyolunda ise bu teminat 'Institute Cargo Clause (C)' veya FPA (Free Particular Avarage) olarak adlandırılmaktadır.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

Institute Cargo Clause ( C )
Bu teminat, geminin batması, yanması, infilakı, çatışması, sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya sığlığa bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması, yükün bir sığınma limanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar ve masraflar, müşterek avarya fedakarlığı, hallerini sigorta kapsamına almaktadır.

Kamyon Klozu (Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Hariç)
Bu teminat, kamyon ve treylerle yapılacak sevkiyatlara uygulanmak üzere, ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon ve treylerin devrilmesi, yanması, çarpması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve kayıpları temin eder.

Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen noktaya varışı ile sona erer.

Sigortacı, sigortalının talebi üzerine yükleme ve boşaltma risklerini ek prim karşılığı teminata dahil etmeye karar verebilir.