Kariyer Politikamız
İktisatbank Kariyer Politikamız

İktisatbank insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları Biriminin stratejik bir rolü vardır. İktisatbank stratejik kararlarında etkin bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Birimi İktisatbank hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle iş birliği içinde çalışmalarını yürütür.

Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda İktisatbank personeli kendi kariyer planını belirlemektedir. Bu çalışmalarla İktisatbank yöneticilerini kendi içinden yetiştiriyor.

Yetkinlik çalışmasıyla personel seçme ve yerleştirme, kariyer fırsatları ve terfileri belirlemektedir. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının oluşturulması İnsan Kaynakları Biriminin temelini oluşturur.

İktisatbank olarak çalışanları desteklemek motivasyon ve iş tatmini yaratmak için eğitimlere önem verilmektedir. 

Çalışanların Kariyer Planlamasına Uygun Verilen Eğitimler

İşe Başlama Eğitimleri: Göreve yeni başlayan İktisatbank çalışanlarının pozisyonlarına uygun olarak aldıkları eğitimleridir.

Yönetici Geliştirme Eğitimleri: Orta ve üst düzey yönetici kadrosuna verilen eğitimler, yöneticilerimizin yönetim beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan özel programlardan oluşmaktadır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanlarımızın farklı yetkinliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanan eğitimlerdir.

Uluslararası Eğitim ve Konferanslar: İktisatbank çalışanlarının sektöre yönelik gelişimleri yakından takip edebilmesi amacıyla, yurtdışındaki konferans ve eğitimlere katılımları sağlanır.

Diğer: KKTC Bankalar Birliği eğitimleri ve İktisatbank tarafından sağlanan diğer eğitimlerdir.

İktisatbank terfi dikey ve yatay yönde olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirmektedir. Terfi almak için çalışanların görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması gerekir.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'de Çalışmak

Değerli Gençler,

KKTC Bankacılık sektöründe öncülük ettiği “ilk”lerle parametreleri belirleyen banka olan İktisatbank’ın bu güne kadar geldiği noktada insan kaynaklarına yaptığı yatırımın rolü büyüktür. Bizler bir kurumun temelinin “insan”, kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan insanlar olduğuna inanırız.

Sunduğumuz hizmeti beklenenin üzerine çıkartıp müşterilerimiz için hizmette fark yaratmak, kalite yarışında temel dayanağımızdır. Katılımcı Yönetim Yaklaşımı ile çalışanlarımızın bir ekip anlayışı içinde, ortak hedeflere doğru ilerlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.  İşimizi en iyi yapmayı herşeyin üzerinde tutarız. İşimizi yaparken kendimize ve birbirimize duyduğumuz güven, sevgi ve saygı ile beraber iş ahlakı ilkelerine bağlı kalmak temel prensibimizdir. Sürekli eğitim ilkesi ile kendimizi geliştirmekten, yenilikleri takip edip uygulamaktan, doğrudan veya dolaylı olarak Türk Toplumunun eğitimine destek vermekten sevinç ve gurur duyarız.

İnsan kaynağımıza yönelik çalışmaların temelinde öncelikle çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimleri yatmaktadır. Çalışanlarımızın finans dünyası ile ilgili yetkinliklerini geliştirirken, yöneticilerimizin de değişen durumlarda  karar alma ve liderlik yetkinliklerini geliştiririz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve öngörülebilirliğin azaldığı finansal piyasalarda, biz de deneyim ve bilgi birikimimizi, kurumsal stratejilerimizi ve hizmet platformlarımızı sürekli yenileyerek gözden geçiriyoruz. Kaliteli hizmet için teknolojiye önemli yatırımlar yapan Bankamız felsefesinde yeralan sürekli yenilenme misyonuyla sektörde öncü olmaya ve standartları belirlemeye kararlıdır.

Bu hedeflerimizi bizimle paylaşmak isteyen, yeni arkadaşları her zaman aramızda görmek isteriz. Uyumlu, verimli, sonuç odaklı ekip çalışmasına varım ve en iyisi olmak istiyorum diyorsanız gelin görüşelim.

Hepinize kariyer hayatınızda üstün başarılar dilerim.

Olgun Önal

Genel Müdür