Hazine Ürünleri

Hazine Ürünleri
Yatırımcılara Yönelik Hazine Ürünlerimiz

2008 yılında yaşanan ve etkileri neredeyse halen daha devam eden küresel finansal kriz karşısında döviz kurları günlük hatta anlık bir şekilde sert değişimler gösterebilmektedir.

Kurlarda yaşanabilen bu dalgalanmalar karşısında müşterilerimizin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Bankamız Hazine Ürünleri sayesinde dövizdeki değer kaybından finansal çözümlerle korunabilirsiniz.

Hazine Ürünleri