Kredi Garanti Fonu Destekli Kredi

KOBİ'LER KGF TEMİNATI İLE RAHAT BİR NEFES ALIYOR

İktisatbank'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredisi, bütün KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler için hizmetinizde.

AMAÇ – KİMLER YARARLANABİLİR?
KGF, Geçici likit sıkıntısı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten  gerçek ve/veya tüzel kişilere garanti vermek amacıyla, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.
Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.
KKTC sınırları içerisinde yer alan bütün KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.
   
KEFALETİN MALİYETİ NEDİR?
Kefalet talebinde bulunan firmaların, KGF’nin kefaleti ile kredilendirilmesi durumunda bir kereye mahsus garanti tutarı üzerinden binde 5 + imzalanacak sözleşme için Binde 5 damga pulu alınır.  Birde KGF inceleme ücreti olarak başvuru başına 100 TL alıyor.
 
KEFALET LİMİTİ NE KADARDIR?
Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL, (kredi tutarının en fazla %60’ı). Asgari garanti tutarı 50.000 TL.
50,000.-TL - 500,000.-TL aralığında kredi için maddi teminat (ipotel, araç rehni vs) aranmadan, kefalet karşılığı %60’lık kendi kefaletlerini verebileceklerdir. Bu yüzden bankamızda teminat eksikliği olduğu için kredi limiti alamayan, maddi teminat hiç veremeyen ama kredi borcuna sadık müşteriler için bulunmaz bir ürün.  
 
DEĞERLENDİRME KISTASLARI NELERDİR?
Proje, kredilendirme ilkelerine uygun ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalıdır, Proje “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve “sürdürülebilir” olmalıdır, Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalıdır. Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır. Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır. Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.
 
HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR?
İşletme ihtiyacına dönük her türlü nakit kredilere kefalet verilebilir.

KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENİR?
Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok %60’ına kadar kefalet vermektedir.

Diğer Haberler